ŠKODA INVESTMENT a.s.

  • Společnost ŠKODA INVESTMENT a.s. je sesterskou organizací Škody Transportation. Škoda Investment je vlastníkem rozsáhlého portfolia ochranných známek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP a dalších souvisejících práv a koordinuje práva k duševnímu vlastnictví pro společnosti skupiny Škoda Transportation a pro některé další uživatele ochranných známek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP.
  • Společnost ŠKODA INVESTMENT a.s. určuje globální strategii rozvoje značek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP a prosazuje práva k nim. Je vlastníkem veškerého duševního vlastnictví vycházejícího z historie a tradic světoznámých plzeňských ochranných známek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP včetně jejich kombinací. Cílem společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s. je další rozvoj označení ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP a souvisejícího portfolia ochranných známek a posílení jejich dobrého jména.